Cymhorthydd Cegin - Bala Lake Hotel

Job Type Catering & Hospitality
Region Wales
Location Bala
Preferred Hours Full Time
Partnership Level
10
Closing Date 23/4/2019
Vacancy Type
Permanent
Salary £8.43 - £10.63
Salary Frequency per hour
Hours of Work
37.5 (live out)

Earliest start 07:00
Latest finish 2300

Duties & Responsibilities

Mae Partneriaeth John Lewis (John Lewis Partnership) yn chwilio am Gymhorthydd Cegin i weithio yn eu gwesty preifat, The Bala Lake Hotel ar lannau Llyn Tegid ger Y Bala.

A'i dyma'r cyfle i chi ymuno gyda'n tim cegin brwdfrydig i chwarea rhan allweddol ofewn y gwesty? Rydym yn ymfalchio mewn safon ein bwyd, y defnydd o gynhyrch lleol a thymhorol a gwasanaeth o'r safon uchaf.

Rydym yn darparu cyfloedd bendigedig i'n Partneriaid (staff) datblygu eu sgiliau a'u talentau ynogystal a chyflog cystadleuol a'r holl manteision eraill o wiethio i'r Bartneriaeth yn cynnwys y cyfle i aros yn ein gwestai eraill, discownt gyda John Lewis a Waitrose ag wrth gwrs y bonws blynyddol.

Job Requirements

Gweithio fel rhan o'r tim Arlwyo i gynnal safonnau glendid ofewn y gegin i gydymffurfio gyda chyfreithiau, canllawiau a pholisiau. Cynorthwyo gyda paratoi bwyd, cymeryd cyfrifoldeb am dderbyn archebion ifewn i'r gegin, cwbwlhau amserleni glanhau a chofnodion tymhereddau ar gyfer offer y gegin.

Disgwyli'r i'r unigolyn fod yn frwdfrydig, cydwybodol a ffynnu mewn cegin prysur tra'n cynnal y safonnau uchaf.

Required essential experience skills and qualifications
#LI-JLPJL
Job Description  

APPLY NOW  

Latest Catering & Hospitality opportunities

Food Service Assistant - Odney Hotel
  • Cookham, South East England
  • £8.02 - £10.48
  • Closing Date: 22/4/2019
Kitchen Porter - Odney Hotel
  • Cookham, South East England
  • £8.43 to £10.63
  • Closing Date: 22/4/2019
Commis Chef - Odney Hotel
  • Cookham, South East England
  • £8.94 - £11.63
  • Closing Date: 22/4/2019